ERASMUS+ 112: Can I help you?

112: Can I help you?

 

 

Naše škola zaznamela další obrovský úspěch a získala grant na realizaci dalšího mezinárodního projektu s názvem "112: Can I help you?" v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.

Projekt bude realizován v projektovém období od 1.9.2016 do 31.8.2019 ve spolupráci s partnerskými školami v Polsku, Rumunsku,  Španělsku a Francii.

Výše přiděleného grantu činí 25 870,00 EUR.

Úvahy o realizaci projektu "112: Mohu Vám pomoci?" začaly jednoduchou otázkou: Co můžeš udělat, zatímco čekáš na záchrannou službu?

A najednou následovaly otázky další: Jak dlouho trvá příjezd záchranné služby v závislosti na tvé zeměpisné poloze? Jsou šance na přežití v případě života ohrožujícího stavu stejné podle toho, kde bydlíte (na venkově, ve velkém městě, v hlavním městě)? Jak je stanoveno geografické rozdělení záchranných služeb v evropských zemích? Existuje mezi nimi skutečné spojení? Jaké různé úkoly mají záchranáři? Existují standardní evropské osnovy pro kurzy první pomoci? Je kurz první pomoci poskytován obyvatelům a dětem v různých evropských zemích? A co evropská tísňová linka 112? Funguje všude? Existují hluchá místa?

Projekt "112: Can I help you?" potrvá 3 roky a bude do něj zapojeno 5 škol (3 z venkovského prostředí a 2 z městského prostředí), každá škola z jiné evropské země.

Díky tomuto projektu se žáci seznámí s jinými zeměmi, odlišnými kulturami, ale také:

 • si zlepší znalosti v poskytování první pomoci,
 • budou rozvíjet nové dovednosti a posilovat je ve spojení s použitím ICT (Powerpoint, Prezi, Padlet, video editor, komunikační software, ...),
 • uvědomí si potřebu být schopen mluvit alespoň jedním cizím jazykem,
 • uvědomí si nutnost být otevřenější tak, aby získali povědomí nejen o tom, že jsou občané své země, ale také občané Evropy.

Pedagogové:

 • se naučí mnohému novému díky možnosti sdílení příkladů dobré praxe při výměnných krátkodobých vzdělávacích pobytych na školách partnerů,
 • budou moci porovnat naše zkušenosti a různé způsoby výuky,
 • si zlepší své jazykové dovednosti,
 • objeví nové zdroje motivace při výuce žáků,
 • umožnit našim školám, aby se více otevřely Evropě.

Realizace projektu je další příležitostí, jak se otevřít Evropě a prezemtovat vysokou úroveň našeho školství.

Projekt má hlavního koordinátora (Francie), který bude dohlížet nad plněním jednotlivých činností. Ostatní koordinátoři (z každé země) budou zodpovědní za plnění plánovaných činností.

Osobní projektová setkání či krátkodobé vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně jednou za 4 až 5 měsíců po dobu 3 let.

Žáci z každé školy se budou aktivně podílet na aktivitách v pracovních skupinách. Některé aktivity se mohou objevit v jednotlivých předmětech, jiné budou dobrovolné, ale koordinátoři budou zodpovědní za jejich zavedení do výuky.

Koordinátoři budou v kontaktu pomocí služby Whatssap, Facebook, e-mail, Disk Google, účet Gmail, ...

Pro prezentaci výsledků a informace o všech realizovaných aktivitách bude využíván portál www.etwinning.net, který umožní žákům chatovat mezi zeměmi, využívat videokonference, audiokonference, nahrávat mp3, fotografie, apod.

Žáci budou muset používat ICT a internet, aby  se kontaktovali s žáky z jiných účastnických zemí za účelem shrnutí, koordinace a distribuce organizace práce.

Očekávané výsledky:

 • Byli bychom opravdu hrdí, kdybychom měli veřejný Twinspace, kde by všichni lidé mohli těžit z toho, co jsme udělali během projektu. Ve skutečnosti tohle je náš hlavní cíl.
 • Budeme usilovat o myšlenku tvoření různých plakátů, letáků, reklamy, protože chceme, aby lidé věděli, jak mají správně poskytnout první pomoc nebo jak přivolat pomoc.
 • Chtěli bychom porovnat, jaké postupy poskytování první pomoci jsou v jednotlivých zemích a zhodnotit, které postupy jsou odlišné a které jsou naopak stejné v celé Evropě.
 • Možná, že v některém městě či vesnici, pomůže tato akce zachránit lidské životy.
   

Náš projekt získal ve Francii Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe za rok 2019 (cenu za vzdělávání v Evropě) v soutěži pro školy, kterou jsou odměňovány nejlepší projekty evropského partnerství. Cenu uděluje Nadace Hippocrène a snaží se jejím prostřednictvím učinit vzdělávání mladých lidí v Evropě prioritou. Slavnostní předání se koná v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

 

1. meeting koordinátorů projektu ve francouzském Oloron Sainte Marie.

 

1. setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit v polské Stróži.

Více fotografií zde.

Vytvořili a nahráli jsme společnou píseň projektu.

 

2. setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit ve francouzském Oloron-Sainte-Marie.

Více fotografií zde.

3. setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit v rumunském BAIA DE FIER.

Více fotografií zde.

4. setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit u nás v Hranicích.

 

Přišla se na nás podívat i "místní televize" a odvysílala o aktivitách prrojektu reportář v regionálním vysílání.

A psalo se o nás i v regionálním tisku. Články jsou k přečtení zde a zde.

5. setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit ve španělské Valencii.

 

Videa přímo z Valencie:

 

Hlavním tématem a úkolem spolupráce při tzv. krátkodobých vzdělávacích aktivitách uskutečňovaných během návštěv partnerských škol bylo natáčení a zpracovávání edukačních videomateriálů s tématikou poskytování první pomoci a volání na tísňovou linku "112".

 

Současně s videi vznikaly i plakáty/letáčky v angličtině i češtině s QR kódy odkazujícími na příslušná videa.

 

V rámci propagace programu Erasmus+ a šíření výstupů našeho projektu 112:Can I help you vznikly mobilní nástěbky.

 
Tento projekt je financován z programu Evropské unie Erasmus+.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a NA a Evropská komise a NA neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project is funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa