ERASMUS+ Full STEAM ahead, Europe!

 

 

Opět jsme byli úspěšní a získali grant na realizaci dalšího mezinárodního projektu s názvem "Full STEAM ahead, Europe!" v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.

Projekt bude realizován v projektovém období od 1.9.2018 do 31.8.2020 ve spolupráci s partnerskými školami ve Španělsku (koordinátor), Finsku a Velké Británii.

Výše přiděleného grantu činí 25 413,00 EUR.

Cílem dvouletého projektu partnerství škol založeného na inovativní metodice STEAM je v souladu s prioritním tématem výzvy roku 2018 zacílení na rozvoj sociální a vzdělávací hodnoty evropského kulturního dědictví. Realizace projektových aktivit přispívá k otevřenému vzdělávání a zavádění inovativních postupů do výuky v digitální éře a podporuje získávání nových dovedností a klíčových schopností.

Projektové partnerství je založeno na víře, že vzdělání a kultura jsou klíčem k rozvoji uvědomělých společností lidí a jejich občanů. Vzhledem k tomu, že rok 2018 byl Evropským rokem kulturního dědictví, nešlo nevyužít tuto jedinečnou příležitost k propojení rozmanitého kulturního dědictví s digitální dobou. Historie a budoucnost musí jít ruku v ruce při výchově a vzdělávání, utváření dovedností a kompetencí žáků, kteří na základě získaných znalostí společenského, kulturního a vzdělávacího evropského bohatství učiní krok kupředu inovacemi ve zcela novém, stále se vyvíjejícím světě. Pro dosažení cíle je jako stvořen koncept STEAM, což je označení pro projektové učení a vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), technika (Technology) a technologie (Engineering), umění (Art) a matematika (Matematics), které spojuje historické dědictví a moderní novinky a formuje žáky, učitele a školy v hybatele změn v obnovené a sjednocené Evropě.

Efektivního výsledku při poznávání kulturních a společenských odlišností a tradic, při rozvoji znalostí o dědictví jiných národů, bude dosaženo prostřednictvím výměnných pobytů žáků a jejich přímého kontaktu s jinými kulturami během pobytu v rodinách, při návštěvách historických a kulturních památek a především realizaci společných vzdělávacích aktivit. Konkrétně se uskuteční čtyři výměnné pobyty žáků a doprovázejících učitelů, vždy po jednom v každé ze zemí projektových partnerů.

Kromě společných vzdělávacích aktivit během jednotlivých setkání, kdy budou probíhat společné týmové činnosti, jejichž očekávaných výsledků by nebylo možné dosáhnout při provádění v jedné zemi, bude v období mezi výměnnými pobyty probíhat trvalá týmová práce a spolupráce mezi žáky, učiteli a školami, jejíž výsledky budou jak hmotného, tak nehmotného charakteru.

A jaké jsou strategické cíle projektu?

  • Zvýšení povědomí o významu evropského kulturního dědictví a naší role při jeho zachování.
  • Rozšíření zájmů a celoživotní lásky k umění, řemeslům a vědám, založené na znalostech evropské kultury, historie a tradic.
  • Podpora mezikulturního dialogu a výměny zkušeností ve vzdělávání vytvořením dlouhodobé spolupráce mezi školami.
  • Podpora konceptu STEAM vzdělávání, které přibližuje výuku reálnému životu, propojuje předměty a podporuje zvídavé myšlení, týmovou spolupráci a snahu logicky nacházet řešení.
  • Získání dovedností v oblasti algoritmického, informatického myšlení jako nových způsobů učení a výuky a efektivního využívání digitálních technologií.
  • Podpora synergií mezi partnerskými školami v badatelských a inovativních činnostech.
  • Podpora nových vyučovacích metod a nástrojů jako hnací síly zlepšení ve vzdělávání.
  • Zlepšení komunikačních schopností a jazykových dovedností a znalostí žáků v angličtině a zvýšení zájmu o ostatní jazyky projektu.

 

První setkání za účelem uskutečnění krátkodobých vzdělávacích aktivit, poprvé a naposled výjimečně jen pro učitele, se uskutečnilo v severoanglickém městečku Bishop Auckland (Country Durham).

 

Na první klasické oficiální setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit jsme vyrazili již i s žáky do španělského Yelesu ležícího nedaleko Madridu a Toleda.

Více fotografií zde.

Po návratu ze španělského Yelesu jsme se již sami na základě získaných zkušeností a především dovedností pustili do modelování a 3D tisku. Jak se nám vydařily první pokusy na pražských památkách, posuďte sami. My jsme byli výsledkem tak nadšeni, že jsme si je vyfotili ještě před finálním vybroušením. I když koule na vežičkách a kříž byly na zdárné vytištění asi už moc malé. Chybama se ale člověk učí. Pro příště víme, že musíme modelovat objekt větší. smiley

 

 

Druhé setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit se uskutečnilo ve finském městě Pirkkala nedaleko Tampere.

Více fotografií zde.

Po návratu z Finska jsme se zase, s nabytými zkušenostmi, pustili do blokového programování. Vyzkoušeli jsme naprogramovat jednoduchou hru ve Scratchi. A některé se fakt podařily.

 

Třetí setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit se uskutečnilo u nás v Hranicích.

Více fotografií zde.

Přišla se na nás podívat i "místní televize" a odvysílala o aktivitách projektu reportář v regionálním vysílání.

A o projektu se psalo i v novinách:
 
Tento projekt je financován z programu Evropské unie Erasmus+.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a NA a Evropská komise a NA neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project is funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa