Při šustění listů a zpěvu ptáků i učení jde lépe

Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

 

 

Trvalou snahou naší školy je v souladu s její mnohaletou profilací na „rozšířenou“ výuku matematiky a přírodovědných předmětů ještě více přiblížit přírodní vědy a přírodu vůbec dnešním dětem, našim žákům, z velké části městským, sídlištním, bez většího osobního kontaktu s přírodou, a to zajímavou, poutavou a co nejvíce empirickou formou, založenou na vlastní zkušenosti, na smyslovém vnímání, na aktivním pobytu v přírodě, v přírodním prostředí.

Předpokladem takového poznávání, takové výuky, takového pobytu v přírodě a v kontaktu s přírodou je blízkost přírodního prostředí, což především u městských škol bývá často značný problém. Alespoň částečnou výhodou naší školy v tomto směru je to, že budova je obklopena relativně velkým pozemkem tvořeným jak sportovišti či dětským hřištěm pro mateřskou školku, tak pozemky jen zatravněnými a posázenými dnes již vzrostlými keři a stromy jak jehličnatými, tak listnatými. O školním arboretu tedy můžeme hovořit již nyní, ale co však v tomto prostředí stále a nejvíce chybí, je místo, jež by se dalo bez ostychu nazývat přírodní učebnou a jež by poskytovalo zázemí pro výuku, pro každodenní pobyt a posezení na čerstvém vzduchu.

Již několik let jsme se, bohužel však marně, snažili prostřednictvím různých dotačních a grantových titulů získat finanční prostředky na vybudování zázemí pro výuku mimo budovu školy, zázemí přírodní učebny.

Až v loňském roce se na nás konečně usmálo štěstí a v grantovém programu města Hranice jsme získali příspěvek na zahájení aktivních prací na vybudování budoucího zázemí pro výuku mimo budovu školy a mohli jsme tak zahájit přerod jedné části školního pozemku v přírodní učebnu. V místo, kam budou moci děti chodit během výuky, ale i po ní, kde se budou moci, a to nejen o přírodě učit, kde budou moci relaxovat, kde budou moci na čerstvém vzduchu odpočívat a hrát si, místo, jež bude v odpoledních hodinách přístupné i jejich rodičům při čekání, odpočinku.

Na vytypované části školního pozemku tak vyrostla díky spolupráci s učiteli a žáky SPŠ Hranice a aktivní účasti našich pedagogů a pana školníka pergola. Kolem pergoly suché zídky z kamení. Došlo, již i za aktivní účastí žáků v rámci výuky pracovních činností a především volitelného předmětu základy řemeslné výroby a pěstitelských prací, na terénní úpravy okolí. V blízkosti pergoly již i sami žáci zasadili první okrasné keře, o které starají a s radostí sledují, jak rostou. Zároveň je však již i využívají při výuce, například k poznávání rostlinných druhů s pomocí klíče podle pupenů, listů, větviček.

Základem jakékoliv učebny, přírodní nevyjímaje, je však mobiliář v podobě laviček, stolků a tabulí. Tak aby si žáci při výuce, plnění úkolů či skupinové práci měli na co sednou, na čem si psát poznámky a zapisovat či zakreslovat výsledky svého pozorování, na čem prezentovat výsledky své práce svým spolužákům. Ale také, kde si sednout a odpočinout, kde si rozložit, například při odpoledním pobytu ve školní družině hry, kde si při pobytu v mateřské školce malovat, atd., atd., atd. A právě mobilní posezení a tabule budeme moci pořídit díky grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 70 000,- Kč a spoluúčasti 10 000,- Kč poskytnuté Sdružením rodičů a přátel školy.

Pro výuku důležitý pocit soukromí a „intimity“ by měly zaručit či zvýšit i z grantu taktéž zakoupené rostliny pro výsadbu živého plotu, nezbytný stín pak zvláště v letních slunných dnech výsadba okrasných rostlin pnoucích se po pergole a vytvářejících její živé zastřešení.

Termín realizace všech projektových aktivit souvisejících s dosažením očekávaného cíle je únor až květen 2013.

S aktivitami projektu však probíhají i další práce na tvorbě přírodní učebny. Ke svému zdárnému konci se blíží i výstavba přírodního jezírka. A již velmi brzy se v něm objeví voda a v ní vodní rostliny.

 

Fotodokumentace

 

 

 

"Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Mgr. Radomír Macháň a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí."

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa