Zápis do 1. ročníku ZŠ

news img

Zápis se uskuteční v termínu od 6.4.2020 do 17.4.2020 bez osobní přítomnosti zapisovaného dítěte i zákonného zástupce dítěte ve škole.

Vážení rodiče.

Mimořádné události a opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu nám nepříznivým způsobem zasáhly také do připravené organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Nezbytné změny se týkají celého průběhu zápisu a vycházejí z Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, a především bez osobní přítomnosti zapisovaného dítěte i zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis se uskuteční v termínu od 6. dubna 2020 do 17. dubna 2020. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce“, „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a prostou kopii rodného listu (případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) je možné doručit následujícími způsoby seřazenými dle priority v závislosti na možnostech Vás, zákonných zástupců:

1.) datovou schránkou zákonného zástupce (ID schránky: nevmmq6),

2.) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze respektovat jen prostý email!) na adresu stru(zavináč)stru.hranet.cz,

3.) poštou,

4.) osobním doručením do školy (do uzamčené poštovní schránky, tzn. bez přímého kontaktu se zaměstnanci školy).

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte, prosím, paní zástupkyni Mgr. Marii Hajdovou na telefoním čísle 770 138 425, případně e-mailu marie.hajdova(zavináč)stru.hranet.cz.

Závěrem ještě prosíme, abyste na Žádost o přijetí k povinné školní docházce k telefonnímu kontaktu napsali i e-mailovou adresu pro sdělení evidenčního čísla či jinou budoucí nezbytnou komunikaci. Děkujeme. A až to vše přejde, tak se na Vás už moc těšíme. Buďte zdrávi.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Zápisy do Základní umělecké školy Hranice pro školní rok 2020-2021
V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. až 18. června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZus.cz od 6.dubna do 14.června 2020 (podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz).

 

Informace MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?lang=1

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 26. 03. 2020       Stránka: Novinky

Po dobu uzavření školy bude výuka žáků naší školy probíhat distančně.

Úkoly:     4. A     5. A     5. B     6. A     6. B 
                7. A     7. B     8. A     8. B     9. A     9. B

Š k o l n í    p s y c h o l o g

 

09. 03. 2020   Novinky   Více zde

Senzace!!!

ALICE ZELOVÁ Z 5. A VYHRÁLA OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY.

07. 03. 2020   Novinky   Více zde

Nejdelší zápas žákovské házenkářské historie

Pouze 2 družstva se přihlásila do okresního kola v házené starších žáků. Přesto náš postup do kraje provází kromě radosti také únava a rozpaky.

06. 03. 2020   Novinky   Více zde

Informace ke koronaviru

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje z 26. 2. 2020 uvádíme základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

01. 03. 2020   Novinky   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa