Profil školy

Základní škola a mateřská škola na Struhlovsku oslavila nedávno 30. narozeniny. Jsme moderní školou zaměřenou na přírodní vědy, matematiku a sport. Držíme krok s nejnovějšími trendy ve všech oborech základního a předškolního vzdělávání, učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou, pedagogové se pravidelně vzdělávají v moderních trendech činnostní výuky.

Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení na střední školy i víceletá gymnázia, kde patří k nejlepším studentům. Žáci naší školy se umísťují na předních příčkách přírodovědných soutěží, soutěží v cizích jazycích, soutěží zaměřených na matematiku, výpočetní techniku i sport. Mnohdy nechávají ve výsledkové listině za sebou i studenty víceletých gymnázií.

V roce 2010 bylo při škole otevřeno oddělení mateřské školy, o tři roky později se škola rozrostla, o do té doby samostatný právní subjekt, Mateřskou školu Klíček. V současné době naši školu navštěvuje přes 300 žáků a 106 dětí předškolního věku.

S úspěchem se zapojujeme do realizace projektů spolufinancovaných, jak Evropskou unií či státním rozpočtem ČR, tak rozpočty ministerstev, krajů či zřizovatele. Z těch „evropských“ je dobré připomenout realizované projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze školám", "Hledání nové cestičky k výuce matematiky" či „Tablety do škol – pomůcka ve světě digitálního vzdělávání“. Díky těmto velkým a dlouhodobým projektům byla škola vybavena nejnovější výpočetní a interaktivní technikou, žáci získali možnost seznámení i práce s dnes již na vysokých a dokonce i středních školách běžným systémem e-learningového vzdělávání. Matematikou byl inspirován i mezinárodní projekt strategického partnerství evropských škol realizovaný v programu ERASMUS+ pod názvem "Matematika všude kolem nás – matematické cestování Evropou“. Při jeho realizaci jsme spolupracovali se školami ve Finsku, Řecku, Turecku, Francii a Polsku. I v současné době je naše škola zapojena do dvou projektů v programu ERASMUS+. Díky projektovým aktivitám získáváme nejen cenné zkušenosti a srovnání s výukou v zahraničí, ale vznikají i četná přátelství mezi žáky a učiteli. Na sociálních sítích se rozvíjí čilá komunikace a korespondence.

Na zahradě školy se postupně rozrůstá krásná přírodní zahrada za velké pomoci a spoluúčasti žáků i učitelů. Díky grantům z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a města Hranice v ní postupně vyrostla pergola, zazelenala se řada keřů, stromků a dalších rostlinek, objevilo se mobilní posezení s venkovními tabulemi, přírodní jezírko či meteorologická stanice. Ptáci si našli útočiště v budkách vyrobených v pracovních činnostech, broučkům a ostatnímu hmyzu pomohly najít domeček děti prvního stupně v tzv. hmyzím domečku, první rostliny a živočichové se zabydleli již i v jezírku. Přírodní zahrada se stále buduje. Je velmi příjemné strávit zde hodiny nejen přírodopisu v krásném koutu zahrady obklopeni zelení a živou přírodou. Z grantu Státního fondu životního prostředí České republiky jsme pořídili profesionální meteorologickou stanici, modely elektráren na obnovitelné zdroje energie či nejmodernější experimentální systémy na měření základních fyzikálních veličin a zkoumání přírodovědných jevů. Díky množství uskutečňovaných ekologických a environmentálních aktivit, zapojení do přírodovědných soutěží, účasti na školách v přírodě s environmentálním programem a vzdělávání učitelů získala naše škola již dvakrát prestižní ocenění a titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Aplikovanou vědu propagujeme v hodinách fyziky, přírodovědy i přírodopisu, chemie či environmentální výchovy používáním těch nejmodernějších experimentálních systémů a senzorů, čidel a sond k výuce přírodních věd s možností propojení s výpočetní technikou a zobrazení naměřených výstupů či grafického znázornění průběhu experimentálních měření na monitor tabletu, notebooku nebo interaktivní tabuli. Základním prvkem ve výuce přírodních věd se tak stále více stává experiment a nenahraditelná vlastní empirická zkušenost. Naše škola je jedním z dvacítky center kolegiální podpory v rámci České republice v právě realizovaném projektu Výuka přírodních věd nově a poskytuje metodickou podporu školám našeho regionu.

Velkou pozornost věnujeme cizím jazykům. Žákům pomáhá při jejich výuce vlastní počítačová učebna, ale i digitální a multimediální jazyková laboratoř, poskytující žákům možnost vyššího soustředění se na nerušený poslech, komunikaci s vyučujícím i spolužáky, individuální práci a další intenzivní metody, které toto zařízení umožňuje. Uskutečňovaná mezinárodní spolupráce v projektech evropského partnerství škol Comenius a Erasmus+ přinesla a nadále přináší našim žákům možnost netradičního způsobu zlepšování jazykových dovedností i díky komunikaci s kamarády z jiných zemí. Tradicí naší školy již jsou i vzdělávací zájezdy do Rakouska, Anglie či Francie.

Škola je vybavena čtyřmi počítačovými učebnami využívanými ve všech předmětech, v každé třídě prvního stupně a v odborných učebnách jsou interaktivní tabule, v ostatních třídách pak interaktivní dataprojektory. Připojení na internet a oživení výuky obrázkem, videem, dynamickým appletem, zvukem či hudbou je dnes již běžnou samozřejmostí.

Chloubou školy jsou chodby vyzdobené výtvarnými pracemi dětí. Velkoplošné obrazy, netradiční výtvarné techniky. Koláže, grafika, suchá jehla, kašírování, atd., to je jen malý výčet toho, co stojí za zhlédnutí. Jak jsou naše děti zdatné, se mohou návštěvníci školy přesvědčit při tradičních dnech otevřených dveří, při vánočních či velikonočních dílnách a následujících jarmarcích či při zcela běžné každodenní návštěvě školy.

Nezanedbatelné jsou i sportovní výsledky našich žáků. Sportovní duch školy se nezapře. Florbal, fotbal, atletika, házená, volejbal, king-ball, atd. Aktivní účast v soutěžích s úspěchy od okrskových až po celorepubliková kola. Jsme hlavními pořadateli či spolupořadateli řady sportovních soutěží. Za zmínku jistě stojí hlavně pořadatelství okrskového i krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož patronkou je častý milý host naší školy, medailistka z olympiády i mistrovství světa, trojskokanka Šárka Kašpárková. Kromě dvou tělocvičen je k dispozici i venkovní sportovní areál, který plánujeme ještě rozšířit a zmodernizovat.

Budova mateřské školky Klíček prošla v roce 2014 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Za námi je již i další velký projekt, a to rekonstrukce zahrad při mateřských školkách na dětské zahrady v přírodním stylu s dotací Ministerstva životního prostředí ČR ve výši přes 3 000 000,- Kč. Všechny instalované tradiční i hodně netradiční herní prvky z přírodních materiálů již vybízejí děti k experimentování, zkoumání a prožitku.

Ve školce věnujeme pozornost a spoustu času i logopedii. Paní učitelky se vzdělávají, aby mohly pomoci dětem, které mají problémy s výslovností. A že je těchto dětí v poslední době opravdu hodně. Také školka je, a to i díky úspěšně realizovaným projektům, například právě v oblasti logopedické prevence, vybavována moderními interaktivními učebními pomůckami či funkčním moderním nábytkem.

Každoročně představujeme naši školu předškolákům a jejich rodičům, a to i z jiných mateřských školek. Necháváme je nahlédnout pod pokličku naší školní práce. Odpoledne i dopoledne pro předškoláky a jejich rodiče mají již svou tradici, stejně jako pozápisová setkání budoucích prvňáčku ve škole tzv. „nanečisto“.

V rámci volby budoucího povolání spolupracujeme s hranickými firmami i se všemi hranickými středními školami.

Je toho mnoho, čím se můžeme pochlubit a co pro naše žáky a jejich úspěšný start do života děláme. Nejde vše vypsat v pár řádcích, a proto Vás zveme na návštěvu naší školy, abyste se osobně přesvědčili o její kvalitní a úspěšné práci. Výsledky našich žáků v soutěžích a především jejich bezproblémový přechod na střední školy, kde patří k těm nejlepším studentům, hovoří nejlépe za vše.

Za zaměstnance Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, Radomír Macháň.

 

Videoprezentace naší školy zde.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II

2001 - 2022 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa